privacybeleid

Juni 2018

AVG

Buurtbusvereniging West-Betuwe

de Wet Bescherming Persoonsgegevens

De grondslagen die in dit document gebruikt worden zijn gebaseerd op de AVG:

 • Er is toestemming verleent door betrokken persoon.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een algemeen belang.

In dit document leggen we vast wat we aan persoonlijke gegevens opslaan en hoe we hiermee omgaan.

Gegevens die in een ledenlijst worden vastgelegd bij een actief lid zijn:

 • Lid vanaf
 • Geslacht
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Keuringsdatum
 • Foto

Gegevens die in een historische ledenlijst worden vastgelegd bij een gewezen lid zijn:

 • Lid geweest van – tot
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Postcode en woonplaats

De gegevens worden beheerd door de het bestuur van de vereniging in een geautomatiseerd systeem en voorzien van goede beveiligingssoftware.

De gegevens worden gebruikt voor het voeren van een goede ledenadministratie, een registratie van de keuringsdata, het vermelden van de gegevens op de website in een beschermd deel en het beheren van een historische ledenlijst.

De gegevens zijn beschikbaar voor het bestuur. De leden hebben inzage in de NAW gegevens.

De ledenlijst is op de goed geconfigureerde website beschikbaar op een beschermd deel met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op deze website wordt ook het rooster geplaatst en kunnen foto’s van leden zichtbaar zijn.

De ledenlijst wordt niet ter beschikking gesteld aan derden dan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leden.

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de verantwoordelijke busmaatschappij.

Bij het toetreden tot lid van Buurtbusvereniging West-Betuwe ontvangt men een exemplaar van dit document.

Het bestuur gaat ervan uit dat er geen bezwaren zijn tegen het vastleggen van genoemde gegevens, mocht dit wel zo zijn dan kunt u dit kenbaar maken.

De vrijwilligers hebben geheimhouding betreffende de beschermde gegevens, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord.

Vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2019

En gedocumenteerd in de notulen van 17 juni 2019